Informácie

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

Slovenská sexuologická spoločnosť

Slovenská psychiatrická spoločnosť

Sekcia gynekologickej endokrinológie a klimaktéria

Slovenská spoločnosť pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu

Organizačný výbor

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Eva Kobelová

Sekretariát konferencie

Eva Kobelová

e-mail: kobelova@pe.unb.sk

Tel.: +421/2/68673679,  Fax: +421/2/68673680

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava 

Antolská 11, 851 07 Bratislava

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o., Gabriela Šujanová, Krivá 18, 040 01 Košice, SK

Tel.: +421 55 6806 193, mobil: +421 918 622 533

e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Registračný poplatok


do  20. 9. 2018
na mieste
Členovia SGPS a ČGPS 
30,- EUR
40,- EUR
Nečlenovia SGPS a ČGPS
50,- EUR
60,- EUR

Bankové spojenie pre úhradu kongresového poplatku:

Názov účtu: SGPS

Variabilný symbol: dátum konania konferencie (271018)

Adresa banky: Tatra banka a.s., Bratislava

IBAN: SK48 1100 0000 0026 6345 5128

SWIFT:TATRSKBX

Účel platby: Žena a hormóny 2018+meno a priezvisko, nie meno ambulancie. (Príklad: Žena a hormóny 2018, Ján Slezák).

Ubytovanie

Hotel Patria, Štrbské Pleso

Zabezpečuje spoločnosť Progress CA s.r.o.

Gabriela Šujanová

Krivá 18, 040 01 Košice, SK

tel.: +421 55 680 6193

mobil: +421 918 622 533

e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

Ubytovanie z 26. – 27. 10. 2018
Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Patria ****
od 94,- EUR
od 108,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane DPH a raňajok. Mestský poplatok vo výške 1,- EUR os./ noc nie je v cene zahrnutý.

Ubytovanie je možné si objednať len online, prostredníctvom prihláškového formulára cez www.gynendo2018.sk 

Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie. Akékoľvek zmeny v ubytovaní po 27.9. 2018 podliehajú storno poplatkom.

Aktívna, pasívna účasť

Prihlásiť sa možno online na web stránke kongresu www.gynendo2018.sk

Abstrakty

Posielajte najneskôr do 5. 10. 2018 na e-mailovú adresu:

e-mail: kobelova@pe.unb.sk

Spoločný program

26.10.2018 -  spoločné posedenie, cena 20€

Odborní garanti konferencie

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Hlavná téma konferencie 

Hormóny a sexuálny život

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Prezident SGPS

Prof. MUDr. Juraj Payer,PhD.,MPH, FRCP

Prezident SOMOK

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Predseda Sekcie gynekologickej endokrinológie a klimaktéria SGPS Prezident Slovenskej spoločnosti pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu

Kredity

Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME s pridelením kreditov.

Dôležité www stránky

www.sgps.sk

www.gynendo2017.sk

www.ssema.sk

www.progress.eu.sk